Skip to main content

CroBo Learn

PŘESHRANIČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A UČENÍ – s Virtual Exchange a Flipped Classroom v jazykové výuce na TU v Liberci a TU Dresden

Cíl projektu

V projektu mají být zpracovány, vypracovány a pilotovány formáty Virtual Exchange a metody Flipped Classroom tak, aby byla mezi oběma partnerskými institucemi posílena spolupráce formou online.

Virtual Exchange a Flipped Classroom jsou motorem inovativního a interkulturního vzdělávání na univerzitě a mají potenciál rozvíjet a rozšiřovat klíčové kvalifikace jako např.:

  • Mediální a digitální kompetenci
  • Schopnost autonomního učení
  • Schopnost síťování, kooperativního a přeshraničního učení se
  • Interkulturní kompetenci
  • Cizojazyčné kompetence

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou pedagogové a studenti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci a Technické univerzity Dresden.

Fáze projektu

  1. Učitelé partnerských institucí budou proškoleni pro nové výukové formáty Virtual Exchange a pro metody Flipped Classroom.
  2. Proběhne pilotáž první spolupráce uskutečněné pomocí Virtual Exchange a při výuce v obou partnerských institucích budou použity metody Flipped Classroom.
  3. Na obou institucích bude ve výuce jazyků zajištěna kontinuita vytvořených materiálů a konceptů.

Řešitelské pracoviště

Technická univerzita v Liberci
Ekonomická fakulta
Studentská 2
461 17 Liberec 1


Vedoucí řešitelského pracoviště:
PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D.
Telefon: +420 734 872 413
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Partner projektu

Technische Universität Dresden
Lehrzentrum Sprachen
und Kulturräume (LSK)
Zellescher Weg 18
D-01069 Dresden

Vedoucí partnerského pracoviště:
Antje Neuhoff, M. A.
Telefon: +49 375 536 1360
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tento projekt je podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci cíle „Evropská územní spolupráce".

reg. č. projektu: 100526125