Skip to main content

Uskutečněné akce

TU Dresden 30. 9. - 1. 10. 2021

Prezenční workshop k modulu Virtual Exchange (VE) a Flipped Classroom (FC)

PROGRAM - Modul Flipped Classroom
PROGRAM - Modul Virtual Exchange

18. 8. 2021

Prezenční workshop k modulu Flipped Classroom (FC)

Místo konání: Technická univerzita v Liberci

6. 5. 2021

Zahajovací konference projektu „PŘESHRANIČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A UČENÍ s Virtual Exchange a Flipped Classroom v jazykové výuce na TU v Liberci a TU Dresden“ (CroBo Learn)

Datum konání virtuální úvodní konference:
6. května 2021 13:00 - 15:30

Tento projekt je podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci cíle „Evropská územní spolupráce".

reg. č. projektu: 100526125